OFERTA PRODUKTY NARZEDZIA O FIRMIE POMOC KONTAKT
 

Warning: include(d:/vhost/wft.pl/httpdocs/config/config.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/webtactig/wft.pl/data_files/_header.php on line 463

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'd:/vhost/wft.pl/httpdocs/config/config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5.3/lib/php') in /home/webtactig/wft.pl/data_files/_header.php on line 463

Warning: include(d:/vhost/wft.pl/httpdocs/core/function_global.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/webtactig/wft.pl/data_files/_header.php on line 464

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'd:/vhost/wft.pl/httpdocs/core/function_global.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5.3/lib/php') in /home/webtactig/wft.pl/data_files/_header.php on line 464

Warning: mysql_select_db() expects parameter 2 to be resource, null given in /home/webtactig/wft.pl/data_files/_header.php on line 465

  login
hasło
Nowy Klient    demo panelu

  Nazwa
.pl .com .eu .net

Słownik

CSS / Cascading Style Sheets / Kaskadowe arkusze stylów.
Arkusz CSS to lista dyrektyw ustalających w jaki sposób ma być renderowany przez przeglądarkę tekst znajdujący się wewnątrz danego elementu HTML/XHTML/XML lub inna część składowa dokumentu opisywana przez dany element. Ustalać można w ten sposób rodzaj czcionki tekstu, kolor, marginesy, odstęp międzywierszowy itp. a nawet pozycję danego elementu względem innych elementów lub całej strony. Wykorzystanie arkuszy stylów daje znacznie większe możliwości jakie w zakresie pozycjonowanie elementów na stronie oferuje sam HTML.
DHTML lub Dynamiczny HTML .
Jest to umowna nazwa dla technik służących do dynamicznej zmiany treści, wyglądu, zachowania dokumentu HTML umożliwiających interakcję strony www z użytkownikiem i stosowanie efektów wizualnych. W skład DHTML wchodzą technologie takie jak (X)HTML, DOM, CSS, SVG (lub inne aplikacje XML-a), rozszerzenia przeglądarek (np. w postaci filtrów) i JavaScript (lub inny język skryptowy działający po stronie przeglądarki stron www), który jest najistotniejszy, ponieważ dzięki niemu można "wprawić w ruch" pozostałe technologie.
DNS (ang. Domain Name System).
To złożony system komputerowy oraz prawny. DNS zapewnia z jednej strony rejestrację nazw domen internetowych i ich powiązanie z numerami IP. Z drugiej strony realizuje bieżącą obsługę komputerów odnajdujących adresy IP odpowiadające poszczególnym nazwom.

Domena internetowa
To element systemu nazywania i identyfikowania komputerów w Internecie nazywanego DNS. Każdy komputer podłączony do Internetu posiada swój własny niepowtarzalny 32-bitowy adres IP. Jest to proste dla komputerów, jednak dla człowieka używanie i zapamiętanie takich numerów nie jest wygodne. W początkowym okresie rozwoju Internetu, gdy komputerów było kilkaset, każdy z nich miał nadaną swoją unikalną nazwę. Jednakże ogromny wzrost liczby komputerów w Internecie (liczony w tysiącach a później milionach) wymusił wprowadzenie hierarchicznego, zdecentralizowanego systemu nazywania komputerów - systemu DNS. Wprowadzono tzw. domeny najwyższego poziomu i przydzielono je poszczególnym krajom. W ten sposób Polska otrzymała domenę PL, Francja - FR itd. Podobnie wprowadzono domeny funkcjonalne takie jak 'COM' czy 'ORG'. Nadzór nad utrzymaniem domen najwyższego poziomu powierzono rządom odpowiednich krajów (domeny krajowe) lub organizacjom i firmom (domeny funkcjonalne). Domeną 'PL' administruje NASK. Wewnątrz każdej domeny można tworzyć tzw. poddomeny - stąd mówimy, że system domen jest 'hierarchiczny'. Przykładowo wewnątrz domeny 'PL' utworzono wiele domen: regionalnych jak 'opole.pl', 'dzierzoniow.pl' czy 'warmia.pl' funkcjonalnych jak 'com.pl', 'gov.pl' czy 'org.pl' należących do firm, organizacji lub osób prywatnych jak 'onet.pl', 'zus.pl' czy 'olechowski.pl' Wewnątrz każdej z poddomen można tworzyć dalsze poddomeny, np. w domenie 'wroc.pl' 'uni.wroc.pl'. Wewnątrz domen można tworzyć także nazwy komputerów, np. 'www.uni.wroc.pl' jest nazwą serwera WWW Uniwersytetu Wrocławskiego w domenie 'uni.wroc.pl'. Nazwy domen i poszczególnych komputerów składają się z pewnej liczby nazw, oddzielonych kropkami. Ostatnia z tych nazw jest 'domeną najwyższego poziomu'. Każda z tych nazw może zawierać litery, cyfry lub znak '-'. Od niedawna w nazwach niektórych domen można używać znaków narodowych takich jak 'ą' czy 'ż'. Duże i małe litery nie są odróżniane.

FLASH
Aktualnie Flash jest wiodącą technologią do tworzenia aniamcji na potrzeby internetu. Zmiany wprowadzone w ostatniej wersji Flash MX 2004 (w szczególnosci Action Script 2) czynią z niego również rozbudowane środowisko programistyczne. Flash z założenia miał służyć do tworzenia animacji z elementami programowania, jednak każda następna wersja programu utwierdza w przokonaniu, że służy do programowania z elementami animacji. Macromedia na tej technologi opiera również inne swoje produkty takie jak Macromedia Center, Breeze czy Flash Paper.
HTML (ang. HyperText Markup Language, hipertekstowy język znaczników).
To język składający się ze znaczników (ang. tags) stosowany do pisania stron WWW. HTML jest formalnie aplikacją SGML-a.
Jego pierwsza wersja została opracowana przez Tima Berners-Lee, który w tym czasie był fizykiem pracującym w CERN. Pierwotnie składał się on z kilkunastu znaczników umożliwiających wyświetlanie tekstu wraz z odsyłaczami do innych tekstów. Rewolucyjność pomysłu polegała na tym, że użytkownik przeskakujący do innego tekstu nie musiał w ogóle wiedzieć gdzie fizycznie znajduje się interesujący go tekst. Była to tzw. zerowa wersja HTML.
JavaScript ("JS")
To stworzony przez firmę Netscape zorientowany obiektowo skryptowy język programowania, najczęściej stosowany na stronach WWW. Implementacja JavaScriptu stworzona przez firmę Microsoft nosi nazwę JScript. Głównym autorem języka JavaScript jest Brendan Eich. Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku organizacja ECMA wydała ustandaryzowaną specyfikację tego języka pod nazwą ECMAScript.
MySQL
MySQL to obok PostgreSQL najpopularniejszy z wolnodostępnych silników relacyjnych baz danych. MySQL był pisany raczej z myślą o szybkości, niż kompatybilności ze standardem SQL – przez dłuższy czas MySQL nie obsługiwał nawet transakcji, co było zresztą głównym argumentem przeciwników tego silnika bazodanowego (najczęściej zwolenników PostgreSQL) – w nowszych wersjach (>=4) jest jednak zaimplementowana większość istotnych funkcji. Połączenia z bazami MySQL można nawiązywać z wielu języków programowania, m.in C, C++, Delphi, czy PHP, a sam system dostępny jest na wiele istniejących obecnie platform, w tym na Windows i Linux.Wraz z serwerem Apache i parserem PHP zaimplementowanymi na platformie Linux stanowi popularne środowisko serwerowe - LAMP.
PHP (skrót to angielski akronim rekurencyjny: PHP: Hypertext Preprocessor)
Skryptowy język programowania głównie wykonywany po stronie serwera, służący przede wszystkim do tworzenia dynamicznych stron WWW, z możliwością zagnieżdżania w HTML-u. Udostępniany na zasadach licencji open-source. Jego składnia bazuje na językach C, Java i Perl. PHP może być używane nie tylko do tworzenia stron WWW. Jego modułowa budowa pozwala także na programowanie aplikacji z interfejsem graficznym (rozszerzenie PHP-GTK), a także na wykonywanie z linii poleceń (podobnie jak Perl i Python). PHP pozwala także na interakcję z wieloma systemami relacyjnych baz danych (np. MySQL, Oracle, PostgreSQL) oraz na korzystanie z alternatywnych sposobów przechowywania danych - plików tekstowych i XML-a. Może być uruchamiane na większości systemów operacyjnych (uwzględniając najpopularniejsze) oraz serwerów sieciowych.Implementacja PHP w środowisku Linux wraz z serwerem Apache i silnikiem baz danych MySQL stanowi popularną platformę serwerową, tzw. LAMP.
XHTML (ang. Extensible HyperText Markup Language, rozszerzalny hipertekstowy język znaczników) t
To aplikacja XML zawierająca zestaw znaczników symulujących język HTML 4.01 oraz reguły ich używania. W odróżnieniu od "zwykłego" HTML-a, dokumenty pisane w XHTML są zgodne z oficjalną specyfikacją XML (to znaczy, że dokumenty w XHTML są poprawnymi dokumentami XML) i dzięki temu będzie je można w przyszłości automatycznie przekształcać w inne formy XML-a. Dzięki temu, że XHTML "symuluje" HTML to znaczy posiada dokładnie ten sam zestaw znaczników co "zwykły" HTML, więc współczesne przeglądarki WWW zazwyczaj nie mają problemów z interpretacją i poprawnym wyświetlaniem dokumentów pisanych w XHTML.W tym sensie XHTML jest językiem przejściowym między zwykłym HTML-em, a pełnym XML-em, zalecanym dla tych, którzy chcą obecnie pisać strony, które można oglądać przy pomocy większości obecnych przeglądarek i jednocześnie uniknąć w przyszłości problemów z konwersją swoich serwisów do pełnego XML-a. Specyfikacja XHTML w wersji 1.1 została rozszerzona (m.in. o elementy i atrybuty służące do wyświetlania znaków ruby) i przewiduje możliwość modularyzacji.Obecnie przygotowywana jest specyfikacja XHTML 2.0, która ma być zupełnie nowym językiem.
Hasełka opracowane przy pomocy Wikipedii http://www.wikipedia.org
Web Fusion Technology: Skorzystaj z tego formularza aby zadać pytanie ofertowe    
Obsługujemy bezpieczne płatności w tym także przelewy on-line
Firma w Internecie: Projektowanie stron, hosting, reklama, webdesign, webhosting, projekty sklepów, serwery, webmarketing,
systemy cms, rozwiązania dla firm, strony www, tworzenie systemów ecommerce, hosting, konta www, wizualizacja 3d, prezentacje.

© Copyright 2004 -2006 by www.wft.pl & Portal zgapa.pl / All right reserved